FANDOM


Każdy pracownik Stacji 13 posiada swój identyfikator, który powinien zawsze nosić w widocznym miejscu. Pozwala on systemowi na rozpoznanie pracownika i stwierdzenie, czy powinien mieć dostęp do danego pomieszczenia czy urządzenia. HoP może zmniejszać lub rozszerzać uprawnienia przypisane do danego identyfikatora oraz wydać nowy, jeżeli dotychczasowy ulegnie uszkodzeniu lub najzwyczajniej w świecie go zgubisz. Jeżeli Twoja twarz jej zasłonięta lub zmasakrowana, ID jest jedynym sposobem na zidentyfikowanie Ciebie.

Na pokładzie Stacji 13 spotkać możesz pracowników z następującymi identyfikatorami:

Id regular
Standardowy identyfikator przydzielany jest większości pracowników i ma wgrane odpowiednie dla konkretnej roli uprawnienia.

Id silver
Identyfikator dowódcy wydawany jest jedynie szefom działów. Upoważnia on do wejścia na mostek oraz do najważniejszych pomieszczeń w danym departamencie. Pozwala także, na wezwanie promu ewakuacyjnego.

Id gold
Identyfikator kapitana posiadać powinien tylko i wyłączni kapitan stacji. Daje on dostęp nie tylko do jego prywatnego biura, ale także do najpilniej strzeżonych pomieszczeń na stacji.

Id centcom
Identyfikator CentComu to karta, którą legitymują się pracownicy CentComu, w szczególności członkom oddziału likwidacyjnego.

Id orange
Identyfikator więzienny służy do monitorowania i kontrolowania więźniów. Pozwala podglądać ich aktualna pozycję oraz postęp prac w obozie pracy.