FANDOM


AEdytuj

Admin - osoba zarządzająca serwerem.
Adminhelp - komenda pozwalająca na wysłanie komunikatów do adminów. Jeżeli masz wątpliwości czy jakieś zachowanie jest zgodne z regułami lub też chcesz się poskarżyć na niepokornego gracza, możesz użyć adminhelpa. Nawet jeżeli żaden admin nie jest zalogowany, komunikaty z adminhelpa zapisywane są w historii serwera, aby można je było odczytać w późniejszym terminie.
AI - Artificial Intelligence (Sztuczna Inteligencja), komputer zarządzający wszelkimi systemami na stacji.

BEdytuj

Brig - Departament Ochrony

CEdytuj

CE - Chief Engineer- Szef załogi naprawczo/konserwującej
CMO - Chief Medical Officer-Szef załogi lekarskiej

DEdytuj

EEdytuj

FEdytuj

GEdytuj

HEdytuj

HoP - Head of Personnel-Szef załogi cywilnej.
HoS - Head of Security-Szef załogi ochrony.

IEdytuj

JEdytuj

KEdytuj

LEdytuj

MEdytuj

NEdytuj

OEdytuj

PEdytuj

QEdytuj

REdytuj

RD - Research Director-Szef załogi naukowej

SEdytuj

Shitcurity - inaczej ochrona..tak jest nazywana przez załogę gdy coś odwalą.
SSD - Gracz który jest poza grą a zostawił swojego bohatera w grze.

TEdytuj

UEdytuj

VEdytuj

WEdytuj

XEdytuj

YEdytuj

ZEdytuj